Werken

U bent hier : www.grondwerkenvanpraet.be / Werken

Bouwrijp maken van terreinen:

  • ontbossing
  • opkuisen en saneren van terreinen

Uitgraven van bouwputten:

klassieke grondwerken met uitgravingen (inclusief afvoer van grond) en aanvullingen

Specifieke grondwerken:

  • funderings- en draineringswerken
  • onderhoud van stortplaatsen
  • aanleggen spoorwegbedding
  • nivelleringswerken (bv. voor wegeniswerken)
  • afvoeren van grond van diepfunderingen (bv. slibwanden)
  • leveren en plaatsen van zand, zandcement en gerecycleerde betonproducten
 
Van Praet Albert - Diepmeerstraat 51 - 9255   Buggenhout - Tel : 052/ 33 12 86 - GSM : 0477/ 606 715